Gizlilik Politikası

FREEGY (NELER BEDAVA) AYDINLATMA BEYANI

Giriş

1.1

Bu Aydınlatma Beyanı ("Aydınlatma Beyanı"), tescilli iş yeri Şahkulu Mah. Serdarı Ekrem Sok. No: 15 Beyoğlu, adresinde bulunan veri sorumlusu Neler Bedava Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Limited Şirketi (bundan sonra “Neler Bedava”, “Freegy”, “biz”, “bizim” veya “bize”) tarafından, www.nelerbedava.com ve www.freegy.co alan adlarına sahip internet sitelerini (“İnternet Sitelerini”) ve Neler Bedava tarafından kullanıcılara hizmet sunulmasına özgülenmiş mobil uygulamalar dâhil her türlü bilişim sistemini (hepsi birlikte “Hizmetler”) kullanırken kişisel verilerinizin nasıl toplanacağı, kullanılacağı, aktarılacağı, depolanacağı ve diğer şekillerde işleneceğini düzenler.

1.2

Bu Aydınlatma Beyanı, Neler Bedava kullanıcısı tüketicileri ve üye işyerlerinin Neler Bedava’yı kullanan çalışanlarını kapsamakta olup “kullanıcı” ifadesi her ikisini de içermektedir.

Topladığımız kişisel veriler

2.1

Kişisel verilerinizi aşağıdaki şekillerde toplar ve işleriz:

Sizin bize verdiğiniz kişisel veriler

2.2

Hizmetler'i kullanabilmek için Neler Bedava’ya üye olduğunuz veya bizimle iletişim kurduğunuz zaman aşağıda listelenenler dâhil bize bir kısım kişisel verilerinizi kendi rızanızla verebilirsiniz:

 • İsim ve soyisim,
 • Doğum tarihi,
 • Cinsiyet,
 • Cep telefonu,
 • e-posta adresi,
 • İlgi alanları,
 • Hizmetler çerçevesinde gerçekleştirdiğiniz işlemler ve yazışmalar.

2.3

Neler Bedava’ya, Facebook aracılığıyla üye olmanız durumunda Facebook profilinizde bizzat alenileştirmiş olduğunuz, herkesin erişimine açık olan ve erişimine izin verdiğiniz çeşitli kişisel verileriniz de işlenebilecektir.

Otomatik olarak topladığımız kişisel veriler

2.4

Biz veya bizim adımıza hareket eden üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman çerezler ve internet işaretçileri aracılığıyla bazı kişisel verilerinizi otomatik olarak toplar ve işler. Benzer biçimde mobil uygulamamızı kullandığınızda da bir kısım kişisel verilerinizi otomatik yöntemlerle elde edebiliriz.

2.5

Otomatik yollarla işlediğimiz kişisel verileriniz başlıca aşağıdakilerdir:

 • Cihazınızın IP adresi, ekran çözünürlüğü, işletim sistemi, internet sitemizi ziyaret için kullandığınız internet tarayıcısına ilişkin bilgiler gibi cihazınız ve sisteminize ilişkin veriler;
 • İnternet sitemizde ve mobil uygulamada ziyaret edilen sayfalar, gerçekleştirilen işlemler, bunların tarih ve saatleri gibi Hizmetler’in kullanımına ilişkin çeşitli veriler;
 • Konumunuz (örneğin GPS, Bluetooth veya WiFi sinyalleri yoluyla).

2.6

Neler Bedava’nın kullanıcılarına sunduğu hizmetlerin temelinde konum bilgisi bulunmaktadır. Bu nedenle Hizmetler’in amacına ulaşabilmesi ve kullanıcılara sunulabilmesi için kullanıcıların konum bilgisini rızaları kapsamında edinebilir. Kullanıcıların konum bilgisi, cihazları üzerinden vermiş oldukları rızaya uygun olarak uygulama açıkken veya arka planda çalışırken ya da uygulama tamamen kapalıyken elde edilebilmektedir. Konumunuza ilişkin işlediğimiz kişisel verileriniz diğer kullanıcılarla (tüketiciler veya üye işyerleriyle) paylaşılmaz. Ancak bu konum bilgileri, toplu hale getirilerek ve sizi tanımlayan bilgileriniz (ad, soyad, cep telefonu) yok edilerek, bir başka deyişle anonim hale getirilerek üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

2.7

Neler Bedava, konum tabanlı hizmetleri sağlayabilmek amacıyla konum bilginizi temel olarak cihazınızın “konum servisleri” özelliğinden faydalanarak elde eder. Eğer cihazınızın konum servisleri özelliği açıksa Neler Bedava uygulaması size herhangi bir hizmet sunabileceğini fark ettiğinde bunu haber vermek için uygulama ile doğrudan etkileşimde olmasanız, hatta uygulama açık olmasa dahi cihazınızın konumuna ilişkin verileri kullanabilir. Her halükarda Neler Bedava’nın cihazınızın konum servislerine erişimi, cihazınız üzerinden alınan rızanıza dayanarak gerçekleştirilmektedir.

Çerezler

2.8

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tercihlerinizin ve bir kısım bilgilerinizin sonraki ziyaretlerinizde hatırlanabilmesi amacıyla cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Bir internet sitesini ilk ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza bir çerez kaydedilir. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizdeyse tarayıcınız, cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder ve bir kayıt varsa kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine iletir. Böylece internet sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve deneyiminizi iyileştirmek için belirli adımlar atabilir (örneğin önceki ziyaretinizdeki dil tercihinizi hatırlayabilir).

2.9

İnternet sitemizdeki çerezler herhangi bir üçüncü kişi ile bilgi paylaşımı yapmaz ve bunlar, internet sitemize erişebilmeniz ve sitemizin işlevlerinden faydalanabilmeniz için teknik olarak gerekli çerezlerdir. Bunun tek istisnası analitik çerezleridir. Analitik çerezleri çerçevesinde elde edilen bilgilerse istatistiki nitelikte toplu verilerdir (örneğin belirli sayıda kişinin belirli bir sayfayı ziyaret ettiği bilgisi). Söz konusu istatistiki verilerinin tutulması amacıyla Google Analytics çerezlerini kullanmaktayız.

2.10

Çerezleri bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan dilediğiniz zaman silebilir veya tarayıcınızı çerezleri kabul etmeyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Ancak bu durum, Hizmetler’in bazı özelliklerinden faydalanmanıza engel olabilir.

Kişisel verilerinizi ne amaçlarla toplar ve nasıl kullanırız

3.1

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar için toplayabilir ve kullanabiliriz:

 • Kullanım Şartları ve Üye İşyeri Sözleşmesi’nde tanımlanan Hizmetler’i size sunmak;
 • Sorun giderme amaçları dâhil Hizmetler’i idare etmek ve yönetmek;
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek;
 • Hizmetler’i ve sizi güvende tutma çabamızın bir parçası olarak;
 • Toplu halde istatistik oluşturma veya rapor etme amaçları ile (örneğin kullanıcılarımızın hangi internet tarayıcılarını kullandığı, Hizmetler’e İstanbul’dan erişen toplam kullanıcı sayısı, belirli bir üye işyerini ziyaret eden toplam kullanıcı sayısı gibi toplu bilgiler);
 • Hizmetler’den faydalanabilmenizi sağlamak ve size kişisel tercihlerinize uygun içerik temin etmek;
 • Talep ettiğiniz ilave hizmetleri size sağlamak ve Hizmetler kapsamında iletebileceğiniz sorulara yanıt vermek;
 • Hizmetler kapsamında size çeşitli bilgilendirme mesajları göndermek;
 • İzin vermeniz halinde size ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz birtakım iletiler göndermek ve bildirimler ulaştırmak. Pazarlama iletilerimizi almayı dilediğiniz zaman herhangi bir sebep göstermeksizin reddetme olanağınız daima olacaktır.

  3.2

Kişisel verilerinizin elde edilmesinin hukuki dayanakları; açık rızanız, Neler Bedava ile aranızdaki sözleşmesel ilişki, siz ve Neler Bedava’nın haklarının kullanımı, Neler Bedava’nın hukuki yükümlülükleri ve meşru menfaatleridir.

Başkalarıyla paylaştığımız kişisel verileriniz

4.1

Kişisel verilerinizi amacın gerektirdiği ölçüyle sınırlı olmak şartıyla zaman zaman üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarına (örneğin bildirim hizmet sağlayıcımız), iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabiliriz. Bu üçüncü kişiler yurt içinde yer alabileceği gibi yurt dışında da bulunabilir.

4.2

Kişisel verilerinizi, yukarıda 3.1 altında sayılan amaçlar dışında aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilerle paylaşabilir veya onlara aktarabiliriz:

 • Bizim adımıza iş yapan ve o işi gerçekleştirmek için bilgilerinize erişmesi gereken üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcıya ihtiyaç duyduğumuz zaman;
 • Bir mahkeme emri veya kamu kurumları, emniyet güçleri ve özel hukuk kişileri dâhil üçüncü kişiler tarafından yasa veya mevzuat gereği istendiği zaman;
 • Hizmetler’e ilişkin sözleşmeleri icra etmek amacıyla;
 • Kullanıcılarımızın ve üçüncü tarafların güvenliğini ve emniyetini sağlamak için;
 • Kendi haklarımızı ve mülkiyetimizi ve üçüncü tarafların haklarını ve mülkiyetini korumak için;
 • İşletmemizin tamamını veya önemli bir bölümünü satın alan veya bizim bunları devredeceğimiz bir üçüncü tarafa.

4.3

Kişisel verilerinizin aktarılmasının hukuki dayanakları; açık rızanız, Neler Bedava ile aranızdaki sözleşmesel ilişki, siz ve Neler Bedava’nın haklarının kullanımı, Neler Bedava’nın hukuki yükümlülükleri ve meşru menfaatleridir.

Kişisel verilerinizin saklanması

5.1

Kişisel verilerinizi yalnızca yukarıda açıklanan amaçlar için gerekli olduğu müddetçe veya yasal yükümlülüklerimize uymak için gereken süre boyunca saklarız.

Güvenlik

6.1

Hizmetler kapsamında elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari önlemleri alırız. Bunu yaparken kişisel verilerin mahiyetini ve doğurabilecekleri riskleri dikkate alırız.

Haklarınız

7.1

Kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kendinizle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) maddeleri uyarınca yaptığınız işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

7.2

Haklarınızı kullanmak istediğiniz zaman lütfen bize yapacağınız başvurunun, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olmasına dikkat ediniz.

Güncellemeler ve değişiklikler

8.1

Bu Aydınlatma Beyanı’nı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu durumda esaslı değişiklikleri e-posta göndererek veya makul bir süre öncesinden Hizmetler üzerine (örneğin internet sitesine veya mobil uygulamaya) görünür bir bildirim yerleştirerek size haber veririz.

8.2

Bu Politika en son 09/08/2019 tarihinde güncellenmiştir.

İletişim kurulacak adres

9.1

Bu Aydınlatma Beyanı ile ilgili sorularınız için info@freegy.co adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Biz Size Ulaşalım

Şahkulu Mah. Serdar-ı Ekrem Sok. No:15/A
34421, Beyoğlu, İstanbul

info@freegy.co